سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

معرفی

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF

۱- تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات و مشخصات ایثارگران و به هنگام نمودن آنها ، تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش به مراجع ذیربط

 ۲-نظارت و پیگیری بر اجرای مصوبات و بخشنامه هایی که در راستای امور ایثارگران تصویب و ابلاغ گردیده است

۳-هماهنگی با کلیه دستگاههای متولی و مرتبط با امور ایثارگران نظیر بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر سازمانها در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به ایثارگران .

 ۴-شناسایی ، جمع آوری ، طبقه بندی و ثبت و حفاظت از آثار هشت سال دفاع مقدس به منظور ترویج و فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و ایثارگران

 ۵-  تهیه و تنظیم پیشنهادات و دستورالعمل ها و روش های لازم به منظور حسن انجام امور ایثارگران.

  ۶-برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور رعایت حقوق و شئون ایثارگران و برخورد مناسب با آنان.

  ۷-ارائه پیشنهادها به مراجع ذیربط جهت رفع نواقص و خلاهای قانونی در جهت بهبود شرایط مادی و معنوی خانواده شهدا و ایثارگران.

  ۸- برقراری ارتباط مستمر با ایثارگران به منظور شناخت نیازها و مشکلات ، براری برنامه ریزی جهت بهبود زندگی آنها.

  ۹- برنامه ریزی و اجرای اردوهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی برای ایثارگران.

  ۱۰- پیگیری و اخذ امتیازاتی که به ایثارگران از طریق مراجع مختلف تعلق می گیرد.

  ۱۱-شرکت در مجامع ، سمینارها مربوط به ایثارگران حسب مورد و ارائه پیشنهادات و نقطه نظرها و اجرای مصوبات.

   ۱۲- نظارت و پیگیری درخصوص رسیدگی به امور ایثارگران.